Her Şeye Dair, Herkes için bir Mücadele

Haberler

Her Şeye Dair, Herkes için bir Mücadele

11/12/2020

Hayatta kalmak adına, herkesin kendine has yöntemlerle ortaya koyduğu mücadelenin hikayesi.

 

Yeni silahların ortaya çıkışıyla birlikte, bu çağın savaşları yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

 

Kılıçlar ve baltalar, tabanca, elde taşınabilen toplar ve sıradan toplara varana kadar tüm çağlara ait silahlar boy gösterirken, silahlara yeni etkiler sunan simyacılık giderek yayılmaktadır.

 

 

Daha çeşitli, daha görkemli... Seçtiğin silah ve stratejiler, senin ne tür bir savaşçı olduğunu gösterecek. Paralı asker birliğinle gösterdiğin liderlik yeteneklerin ise senin nasıl bir lider olduğunu ortaya koyacak.

 

Crimson Desert dünyası, sadece şu andan ibaret değildir. Çok uzak bir dünyanın varlıklarından, belki de henüz var olmamış bir dünyadan yani gelecekten çıkagelmiş varlıklara kadar. Kişilere ait tarih değil, bu kıtanın kaderini çizen sayısız hikayeler saklıdır her yerde.

 

İşte, artık yeni bir savaşın tarihi yazılmayı beklemekte.

Önünde uzanan bu yolculuk için hazır mısın?

 

 

● Crimson Desert Resmi Kanalları:

» YouTube: https://youtube.com/crimsondesert 
» Discord: https://discord.gg/crimsondesert
» Twitter: https://twitter.com/crimsondesert_ 

» Facebook: https://facebook.com/crimsondesert
» Instagram: https://instagram.com/crimsondesert_